Условия за влизане в Тунис

01 Юни 2021 г.
Ограничителни мерки за влизане в Тунис спрямо български граждани:

Задължително представяне на отрицателен PCR тест, направен не по-рано от 72 часа към момента на регистрация. Сертификатът за отрицателния резултат трябва да бъде предоставен от пътника на здравните служби на пунктовете за контрол на температурата при пристигане на летищата в Тунис. Ако не бъде представен отрицателен резултат от PCR тест, на пътника ще бъде отказана регистрация;

- задължителна 7-дневна карантина в домашни условия, за която се представя декларация
- задължително попълване на исканата информация в приложението https://app.e7mi.tn, отпечатване и подписване на генерираните от приложението два документа (здравен формуляр и декларация), които се представят за проверка от авиокомпаниите преди качване и се предават на здравните служби на пунктовете за контрол на температурата при пристигане на летищата в Тунис.От 1 юни 2021 г. се отменя задължителната карантина и изискването за представяне на отрицателен PCR тест за следните категории пътници:

- пътниците, които са получили пълна ваксина, като представят сертификат с QR код, издаден от компетентните здравни органи;

- пътниците, които са се заразили с вируса преди най-малко шест седмици от датата на пътуването и представят медицинско свидетелство, издадено от компетентните здравни органи. 

Дестинации